Ou jèn e ou anvi inove, pote kontribisyon’w nan devlopman peyi a?     Ebyen oze antreprann!! ”Rencontre Citoyen ” ap envite’w nan gro kokenn chen Semine fomasyon l’ap oganize depi 31 jiye pou rive 31 daout 2017 nan lokal inivesite CFDE, ki nan # 3 Imp. Herard, Delmas 75. Tem k’ap devlope yo se : -”Estime de soi – Citoyenneté -Leadership -Entreprenariat  – Marketing. ” Yon semen fomasyon pou selman 500 goud.

Pou enfomasyon ak rezevasyon rele nan (509)4818-6626/ 3754-4027/ 3773-3291